Na vrh stranice

ONTO očevidnik

Interseroh Hrvatska svojim klijentima nudi usluge vođenja dokumentacije o otpadu kako bi se nesmetano mogli baviti svojom osnovnom djelatnošću i osigurali se od mogućnosti kazne inspekcija zbog nepravilne ili nepotpune dokumentacije.

Usluge vezane uz ONTO očevidnik 

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) čl.45., osoba koja obavljanjem svoje djelatnosti proizvodi otpad i osoba koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom dužna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada.

Očevidnik o nastanku i tijeku otpada sastoji se od:

  • obrasca očevidnika

  • pratećih listova za pojedinu vrstu otpada.

Podatke u ONTO očevidnik potrebno je unositi ažurno i potpuno nakon svake promjene stanja te ga čuvati narednih 5 godina.

Osoba koja je ishodila dozvolu iz čl.86. (trgovac otpadom, osoba upisana u očevidnik reciklažnih dvorišta, davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i davatelj javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada) dužna je voditi ONTO očevidnik putem mrežne aplikacije e-onto.

Pravilnikom o Registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15) regulirani su način i rokovi dostave podataka o otpadu u Registar onečišćavanja okoliša.

Usluge koje nudimo:

  • ustrojavanje očevidnika o nastanku i tijeku otpada - ONTO obrazac

  • vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada - ONTO obrazac

  • ispunjavanje pratećih listova za neopasan i opasan otpad - PL-O

  • izradu deklaracije za opasni otpad - DFKSO obrazac

Želite li saznati više o nama?

Kontaktirajte nas!

Napišite nam e-mail ili nas nazovite