Na vrh stranice

ONTO očevidnik

Interseroh Hrvatska svojim klijentima nudi usluge vođenja dokumentacije o otpadu kako bi se nesmetano mogli baviti svojom osnovnom djelatnošću i osigurali se od mogućnosti kazne inspekcija zbog nepravilne ili nepotpune dokumentacije.

Usluge vezane uz ONTO očevidnik 

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) čl.45., osoba koja obavljanjem svoje djelatnosti proizvodi otpad i osoba koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom dužna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada.

 

Očevidnik o nastanku i tijeku otpada sastoji se od:

 • obrasca očevidnika
   
 • pratećih listova za pojedinu vrstu otpada.

 

Podatke u ONTO očevidnik potrebno je unositi ažurno i potpuno nakon svake promjene stanja te ga čuvati narednih 5 godina. Osoba koja je ishodila dozvolu iz čl.86. (trgovac otpadom, osoba upisana u očevidnik reciklažnih dvorišta, davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i davatelj javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada) dužna je voditi ONTO očevidnik putem mrežne aplikacije e-onto. Pravilnikom o Registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15) regulirani su način i rokovi dostave podataka o otpadu u Registar onečišćavanja okoliša.

 

Usluge koje nudimo:

 • ustrojavanje očevidnika o nastanku i tijeku otpada - ONTO obrazac
   
 • vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada - ONTO obrazac
   
 • ispunjavanje pratećih listova za neopasan i opasan otpad - PL-O
   
 • izradu deklaracije za opasni otpad - DFKSO obrazac

Želite li saznati više o našim uslugama?

Katarina Jerbić

Voditeljica odjela ZO i ZNR