Na vrh stranice

Preuzimanje povratne i nepovratne ambalaže

Ljubazni djelatnici Interseroha u trgovini klijenta ili u trgovačkom centru preuzimaju ambalažu izravno od građana te sortiraju svu ambalažu zaprimljenu na aparatima za automatsko preuzimanje ambalaže.

Tu ambalažu djelatnici pakiraju u za to predviđene vreće, prenose iz prostora za ambalažu u kontejnere, po potrebi naručuju odvoz, a prilikom odvoza ispunjavaju prateću, zakonski obveznu dokumentaciju.

Zadovoljstvo Vaših kupaca

Naši će djelatnici u Vašoj trgovini i trgovačkom centru preuzeti ambalažu osobno od kupaca ili s aparata za automatsko preuzimanje ambalaže. Ovaj način rada Vašim kupcima predaju ambalaže čini jednostavnijom, bržom i ugodnijom te smanjuje mogućnost zaprimanja neispravne ambalaže koja nije u sustavu Fonda, čime se troškovi zbog zaprimanja takve ambalaže svode na minimum. Interseroh na sebe preuzima kazne Fonda za preuzimanje ambalaže koja nije u sustavu Fonda. Naši su djelatnici educirani te ljubazni i profesionalni u kontaktu s Vašim kupcima.

Često postavljana pitanja

  • Da li Interseroh dolazi po ambalažu? 
    Ne, Interseroh radi samo sa pravnim osobama na lokacijama pravnih osoba (trgovački lanci, reciklažna dvorišta…).


 

 

 

Želite li saznati više o nama?

Kontaktirajte nas!

Napišite nam e-mail ili nas nazovite