Na vrh stranice

Održivo optimiziranje ambalaže

Projektiranje ambalaže na način da se može reciklirati na ekološki prihvatljiv način - tako Interseroh prati Bio-Zentrale Naturprodukte GmbH.

Zajedno s tvrtkom Interseroh, Bio-Zentrale Naturprodukte GmbH radi na optimizaciji ambalaže kao dio konzultantske usluge "Made for Recycling". Na taj način reagiraju i na novi zakon o ambalaži, nakon čega se više pozornosti treba posvetiti njihovoj ponovnoj upotrebi i mogućnosti recikliranja prilikom projektiranja ambalaže.

"Redovito provjeravamo da li je moguće koristiti ambalažu koja se lakše može reciklirati."

Johannes Mauss Managing Director Bio-Zentrale Naturprodukte GmbH

Krajem 2018. godine, Interseroh je po prvi put procijenio koliko dobro se ambalaža Bio-Zentralea može reciklirati. Svaka ambalaža prolazi kroz tri koraka ocjenjivanja koje je razvio bifa institut za okoliš, a zaključno provjerio Fraunhofer Institut za procesno inženjerstvo i ambalažu IVV.

Tri koraka procjene:
1. Prikupljanje: Može li potrošač pravilno zbrinuti ambalažu?
2. Sortiranje: Može li se ambalaža ispravno sortirati i dodijeliti odgovarajućem materijalu?
3. Korištenje: Mogu li se materijali obraditi u skladu s trenutnim stanjem tehnike i preraditi u nove proizvode?
Svaka ambalaža dobiva jasnu ocjenu između 0 i 20 bodova. Što više bodova ambalaža postigne, to se lakše i bolje može reciklirati.

Dizajn ambalaže koja štedi resurse

Na temelju rezultata, Bio-Zentrale sada radi na daljnjem povećanju mogućnosti recikliranja svoje ambalaže: "Čak i pri razvoju novih proizvoda, osiguravamo da se ambalaža može kvalitetno reciklirati", kaže Mauss. Predanost tvrtke je nagrađena: u veljači 2019. godine, Bio-Zentrale je postala prva tvrtka koja je dobila pečat "Made for Recycling" tvrtke Interseroh. Pečat se dodjeljuje za vrlo kvalitetnu mogućnost recikliranja ambalaže. Konkretno, to znači da se ambalaža može lako zbrinuti u ciklusu recikliranja od strane potrošačastrojno sortirati i ponovno reciklirati.