Na vrh stranice
  • Održivost 2017

    Upravljanje sirovinama u zatvorenom krugu kako bi se izbjegao otpad. Interserohova dostignuća prikazana su u najnovijem izdanjeu Sustainability Magazinea.

    Preuzmite časopis

Održivo korporativno upravljanje

Za Interseroh održivost je u središtu korporativne strategije. U skladu s time, preuzimamo osobnu odgovornost u svim našim poslovnim aktivnostima - za naše klijente i djelatnike, za okoliš i društvo u cjelini. Posebno pazimo na oblikovanje strategije održivosti i radimo godišnja izvješća o našim ciljevima.

Interserohova strategija održivosti

U našem videu pokazujemo što održivost znači za nas, kako je to utjecalo na našu korporativnu strategiju i što želimo postići u budućnosti. 

Interserohova strategija održivosti
zero waste solutions

bez gubitka ideja

bez gubitka resursa

zero waste solutions

Oval-bg-04

Inovacije su pokretačka snaga uspješnih transformacijskih procesa. Isprobavamo svaku ideju koja nas približava cilju zatvorenog sustava - čak i ako riskiramo neuspjeh. To je jedini način stvaranja disruptivnih promjena koje naše linearno gospodarstvo treba.

Pružamo našim klijentima podršku da profesionaliziraju održivu praksu i integriraju održivost u svoje procese iscrpljujući u potpunosti digitalizacijski potencijal naših usluga.

Produljujemo životni vijek proizvoda tako što se granamo na nova tržišta i proširujemo poslovne modele koje smo razvili kako bismo ostvarili godišnji rast prihoda od najmanje 20 posto s tim modelima.

Da bismo osigurali da proizvodnja i maloprodaja mogu učinkovitije koristiti resurse, surađujemo s našim klijentima da razviju nove pristupe za recikliranje.

Vjerujemo da je upotreba resursa orijentirana na budućnost samo ako ne uključuje apsolutno nikakav otpad. Zato radimo na novim načinima zatvaranja tokova materijala svaki dan.

Kako bismo planetu dugoročno riješili plastičnog otpada, godišnje razvijamo nova upcycling rješenja za plastiku. Također nastojimo poboljšati kvalitetu i količinu sekundarnih sirovina koje stvaramo i nudimo proizvođačima za upotrebu u njihovim proizvodnim procesima.

Ako se globalno zatopljenje treba držati ispod granice od 2°C, globalna potrošnja resursa mora se odvojiti od ekonomskog rasta. Zato razvijamo nove materijalne i logističke tokove s kojima namjeravamo uštedjeti najmanje 3 milijuna tona resursa i 500.000 tona CO2 (ekvivalent ugljičnog dioksida) godišnje.

Da bi se postigla značajna smanjenja utjecaja na okoliš po stanovniku, posebno u urbanim područjima, koristimo integrirani pristup sprečavanja nastanka otpada i postizanja značajnog povećanja stope recikliranja.

Naši zaposlenici i njihove sposobnosti leže u srcu naše stručnosti kao pružatelja usluga zaštite okoliša. Kako bismo bili sigurni da svakodnevno daju sve od sebe za naše klijente, moramo omogućiti i osigurati njihovo zdravlje i sigurnost, motivaciju i razvoj karijera.

Želimo promicati tjelesno i duševno zdravlje naših zaposlenika, istodobno smanjujući našu stopu bolovanja, nezgoda i fluktuacije zaposlenika ispod prosjeka za industriju. Zato pružamo sigurno, orijentirano i inovativno radno okruženje koje aktivno podupire osobni razvoj.

Želimo jamčiti puno i učinkovito sudjelovanje apsolutno svima na svim razinama naše tvrtke - neovisno o dobi, spolu, etničkoj pripadnosti, vjeri ili društvenom položaju. Zato osiguravamo da su jednake mogućnosti istinski jednake svim (potencijalnim) zaposlenicima unutar naše tvrtke.

Da bismo razvili sveobuhvatnu ekonomiju zatvorenog kruga, moramo podijeliti svoja iskustva i znanja - ne samo s našim klijentima, nego sa svim područjima poslovanja i društvom u cjelini. Ovo je jedini siguran način za podizanje svijesti o ekološkim i ekonomskim prednostima učinkovitog upravljanja zatvorenim krugom.

Smatramo da je naša dužnost promicati održivi stil života i potrošnje. U tom kontekstu djelujemo kao posrednik kako bismo osigurali poznavanje kružnog gospodarstva u obrazovanju, politici, poslovanju i civilnom društvu.

Želimo razvijati i (međunarodno) povećati pristup i standarde za kružna gospodarska rješenja pogodna za bilo koju industriju. Da bismo to učinili, blisko surađujemo s našim partnerima, dioničarima, dobavljačima i klijentima. Istodobno, dajemo našim zaposlenicima kreativni prostor za sudjelovanje u relevantnim inicijativama za razvoj rješenja u kružnom gospodarstvu.

zatvori

bez gubitka talenta

bez gubitka znanja

Globalni ciljevi - lokalni korijeni: pozadina naše strategije

Želimo aktivno doprinijeti ispunjenju globalnih izazova s kojima se suočava održivost. Zato smo usmjerili svoju strategiju održivosti na ciljeve održivog razvoja (Sustainable Development Goals - SDG) koje su postavili Ujedinjeni narodi. Pomoću analize važnosti identificirali smo teme i ciljeve u kojima će naši doprinosi imati najveći utjecaj - i što naši sudionici smatraju najrelevantnijim. Interserohov Savjetodavni odbor za održivost također nam je pomogao postaviti prioritete i dodati detalje na našu ponudu. Stručnjaci odbora dolaze iz proizvodnje, maloprodaje, istraživanja i civilnog društva. Taj je proces doveo do ukupno četiri područja djelovanja koja odražavaju naša strateška načela i podupiru nekoliko detaljnih točaka fokusa.
Naš program održivosti dodjeljuje specifične ciljeve ovim strateškim točkama fokusa. Svake godine objavljujemo sve pojedinosti o našim akcijskim planovima, našem napretku i ciljanim statusima.

Četiri strateška stupa za uspjeh

Interserohov poslovni model usidren je na četiri načela: ReDuce, ReUse, ReCycle i ReThink. Svi su orijentirani na holističkoj, kružnoj ekonomiji i doprinose našoj misiji "zero waste solutions".

104000

tona CO2 - Interseroh je prvi put izračunao CCF. Interseroh je prvi put izračunao CCF u 2015. godini kako bi postigao transparentnost o svoj emisiji duž lanca vrijednosti. Najveći udio čini prijevoz, s 63.372 tona CO2.

36.2

Procjenjuje se 36,2 milijuna tona primarnih resursa biti sačuvano. Samo u 2016. godini djelatnosti recikliranja ALBA Grupe u Njemačkoj, Austriji, Poljskoj i Sloveniji pomogle su uštedjeti oko 36,2 milijuna tona primarnih izvora.

4.3

Izbjegnuto je 4,3 milijuna tona emisije stakleničkih plinova. Čuvajući oko 36,2 milijuna tona primarnih sirovina, prevenirano je gotovo 4,3 milijuna tona emisije CO2.

-2168

- 2,168 tona CO2. U 2017. godini emisija stakleničkih plinova (uključujući poslovna putovanja) temeljena na lokalitetu je iznosila 28.144 tona CO2, što je pad od 2.168 tona na godišnjoj razini. To predstavlja smanjenje od 7.2% na godišnjoj razini.

25

Preko 25 godina u kružnom gospodarstvu. Interseroh je 2016. godine proslavio svoju 25. obljetnicu. Od početka poslovanja, Interseroh je uspio vratiti više od 15 milijuna tona materijala u resursni krug samo u segmentu ambalaže.

31

31 lokacija. Interseroh trenutno posluje na 31 lokaciji u osam zemalja, uključujući i novo stručno središte za recikliranje plastike otvoreno 2016. godine u Mariboru u Sloveniji te postrojenje za obnavljanje elektronskog otpada u blizini Berlina otvoreno 2017.

492

515.6 milijuna eura prometa. U 2017. godini Interserohov promet ponovno je porastao za 4.8%. Dobit je smanjena na 20.7 milijuna eura (2016: 27.3 milijuna eura).

1583

1.583 zaposlenika. Godine 2017, Interserohova radna snaga blago se smanjila za 3.8% na 1,583 zaposlenika (2016: 1,646).

-21

21 posto rukovodećih pozicija obnašaju žene. 2016. godine, žene su bile zaposlene na 21,3 posto Interserohovih upraviteljskih pozicija na svim razinama (2015. godine postotak je iznosio 24,5%).