Gospodarenje otpadom

U sektoru trgovine i distribucije Interseroh može na području cijele Hrvatske koordinirati procesima uključenim u gospodarenje otpada, te voditi zakonski propisanu dokumentaciju, u skladu sa zahtjevima Ministarstva zaštite okoliša i Agencije za zaštitu okoliša.

Da bi klijentu osigurali najbolju uslugu, kompletan management prilagođen je individualnim potrebama a svim procesmo upravlja se iz jednog mjesta.

Oslonite se na nas, uzmite si više vremena za Vašu glavnu djelatnost - naš stručan radni kadar se redovito školuje kako bi klijent uvijek imao aktualne informacije na području otpad & zbrinjavanje.

Gospodarenje otpadom: Sortiranje otpada na mjestu nastanka otpada

Sortiranjem otpada na mjestu nastanka otpada uvelike se manjuju troškovi odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, koji je osim što je ekološki neprihvatljiv i najskuplji za deponiranje. Sortiramo: karton, foliju, bio otpad, sve vrste plastike, pet, staklenu i aluminijsku ambalažu, otpisane proizvode (kruto, tekuće, mliječno, ulja i masti) te sav ostali neopasni otpad.

Otpisana roba / proizvodi i proizvodi sa istekom roka trajanja

Otpis robe radi uništenja je porezno priznat trošak u smislu poreza na dobit prilikom čega ne nastaje niti obveza poreza na dodanu vrijednost, ukoliko je poduzetnik obavijestio nadležnu poreznu upravu o namjeravanom otpisu robe radi uništenja. Interseroh za svako zbrinjavanje ili uništenje otpisane robe osigurava ovjerenu potvrdu o samom izvršenju. Nije nužno da djelatnici porezne uprave nazoče odvozu robe ili uništenju robe, ali svakako je potrebno provjeriti s poreznom upravom da li namjeravaju nazočiti uništenju robe ili ne. Mi organiziramo za Vas postupak otpisa vaše robe i pravovremeno Vam dostavljamo zakonske dokazne dokumente.

Kontaktirajte nas!

Rado Vam stojimo na raspolaganju.

INTERSEROH d.o.o. Hrvatska
Telefon: +385 (0) 1 6607-150
Napiši e-poruku
Do obrasca za kontakte

Novo!!!

Spremnici za stare baterije, mobitele i akumulatore.

više!

Otkup sekundarnih sirovina

Nudimo sisteme otkupa sekundarnih sirovina po tržišnim cijenama te po potrebi iznajmljujemo opremu.

Kontaktirajte nas

Interesantni linkovi

Važne i interesantne linkove o gospodarenju otpadom u Hrvatskoj pogledajte ovdje.